Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 03.03.2024
Obiekt sportowo-rekreacyjny "Dotyk Jury" w Myszkowie - ul. Dobra

 • 8.00 – Rozpoczęcie wydawania pakietów startowych
 • 11.20 – Zakończenie wydawania pakietów
 • 11.30 – Rozgrzewka uczestników
 • 11.45 – Przygotowanie do startu
 • 12.00 – Start biegu
 • 13.00 – Przybycie na metę ostatnich uczestników
 • 13.15 – Podsumowanie biegu

Informacje

 1. Termin i miejsce:
 • Bieg odbędzie się 3 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w Myszkowie. Start Biegu na
  Dobrej obok wejścia na ośrodek sportowo-rekreacyjny „Dotyk Jury”.
 • Dystans biegu to 1963 metry. Symbolizuje on datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”.
 1. Trasa biegu:
 • Wydawanie pakietów startowych zaplanowane jest na ośrodku sportowo-rekreacyjnym „Dotyk Jury”, następnie uczestnicy będą biegli ulicami: Dobrą, Millenium, Graniczną, Myśliwską, Jaworznicką, Łowczą, Graniczną, Millenium. Koniec zaplanowany jest przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym „Dotyk Jury” (ul. Dobra).
 1. Warunki uczestnictwa w biegu:
 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone
  18 lat, przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Oświadczenie znajduje się w załącznikach do regulaminu. Będzie go można również wypełnić na miejscu, podczas rejestracji.
 • W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie za okazaniem podpisanego oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie będzie można wypełnić podczas rejestracji w biurze biegu lub dostarczyć wypełnione wcześniej (treść oświadczenia znajduje się w załącznikach do regulaminu).
 • Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne
  z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy, a także na portalach internetowych i społecznościowych organizatora i jego partnerów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Regulamin Biegu 

4. Zgłoszenie uczestnictwa:

 • Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej:  https://dostartu.pl/bieg-tropem-wilczym-w-myszkowie-v10413.pl.html
 • Organizatorzy gwarantują pakiety startowe dla 300 pierwszych zgłoszonych osób.
  O kolejności decyduje data elektronicznego zgłoszenia. Osoby, które nie zdążą się zapisać wcześniej, mogą to zrobić w dniu biegu, jednak bez gwarancji otrzymania pakietu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika biegu, datę urodzenia, numer telefonu oraz miejscowość, z której pochodzi.
 • Uczestnictwo w biegu jest płatne. Płatność online podczas zapisu. Koszt uczestnictwa w biegu wynosi 20 zł od osoby.
 • Zapisani uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia się do biura organizatorów, znajdującego się na terenie obiektu sportowego „Dotyk Jury”, w celu potwierdzenia udziału w biegu i odebrania pakietu startowego. Pakiety nieodebrane do godz. 11.20 przechodzą na własność organizatora.

5. Nagrody:

 • Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary.
 • Spośród uczestników biegu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 • Organizatorzy przewidują nagrody dla najmłodszych i najstarszych uczestników
 • Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu otrzyma pakiet startowy, w skład którego
  wchodzą: numer startowy, odblask oraz gadżety reklamowe. Po dobiegnięciu do mety każdy otrzyma pamiątkowy medal.

6. Organizator:

 • Organizatorem lokalnym biegu na terenie Myszkowa jest Stowarzyszenie Aktywna Jura z siedzibą ul. Zamenhofa 29a/24, 42-300 Myszków.

KONTAKT

Stowarzyszenie AKTYWNA JURA
Zamenhofa 29a/24
42-300 Myszków
Poczta: Myszków

Koordynator projektu:
Marcin Woś: 502670090 Napisz do nas

ORGANIZATOR:

PARTNERZY BIEGU:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNERZY MEDIALNI: