Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 05.03.2023
Park Rodzinny Uzbornia

  • 11.00 – wydawanie pakietów startowych
  • 12.00 – start Biegu Honorowego
  • 12.20 – start Biegu Głównego

Informacje

Regulamin
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Bochnia, 5 marca 2023 r.

 

  1. Organizatorzy

Starostwo Powiatowe w Bochni

Kontakt, rejestracja zawodników,  kontakt z mediami:

Ireneusz Sobas, tel. 603 170 166, mail: [email protected]

 

Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
Tel.: +48 22 628 85 05
Mail: [email protected]

  1. Cel imprezy

Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.

Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

  1. Termin, miejsce

Niedziela, 5 marca 2023 r., godz. 12.00, Park Rodzinny Uzbornia, Bochnia

  1. Trasa, dystans

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

Trasa 1: dystans 1963 m, 2 pętle po terenie płaskim.
Nawierzchnia z kostki brukowej,
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

Trasa 2: dystans 4 km, nawierzchnia z kostki brukowej, przewyższenie ponad 42 metry, 3 pętle po alejkach Parku

Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

Pakiety startowe na oba biegi będą wydawane na starcie Biegu w godzinach 11.00 – 11.50 w dniu zawodów.

  1. Uczestnictwo

– W obu biegach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Na trasie nr 1 dopuszcza się udział osób poniżej 16. roku życia pod warunkiem uczestnictwa pod opieką osoby dorosłej

– Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

– Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe, wynosi 84 osoby.

– Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

  1. Zgłoszenia, opłaty

– Zapisy do biegów odbywają się mailowo pod adresem: [email protected] do 2 marca 2023 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc). W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, wiek, adres, rodzaj wybranego biegu, dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej)

– Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i udokumentowania Biegu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

– Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31,
32-700 Bochnia.

– Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Biegu i oznacza w szczególności:

a) nazwisko i imię osoby zgłaszającej się,
b) adres do korespondencji,
c) numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej.
d) wizerunek.

– Dane osobowe, wymienione powyżej, nie będą przekazywane innym podmiotom.

– Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w celu realizacji zapisów wynikających
z instrukcji kancelaryjnej i obowiązujących przepisów archiwizacyjnych Administratora.

– Osobie, zgłaszającej się do Biegu, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie niezgodne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

– Podanie danych osobowych osoby zgłaszającej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Biegu.

– Udział w Biegu jest wolny od opłat

– Dla pierwszych trzech mężczyzn oraz kobiet w Biegu Głównym  organizator dodatkowo przewidział okolicznościowe puchary.

  1. Uwagi końcowe

– Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

– Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z Biegu.

– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

– Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

– Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

KONTAKT

Powiat Bocheński
Kazimierza Wlk. 31
32-700 Bochnia
Poczta: Bochnia

Koordynator projektu:
Ireneusz Sobas: 603 170 166 Napisz do nas

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

KOMITET HONOROWY:

DARCZYŃCA:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNER PROJEKTU:

PARTNER:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

Partnerzy lokalni: