Przejdź do treści

Informacje

Regulamin
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Bochnia, 15 sierpnia 2021 r.

 

  1. Organizatorzy

Starostwo Powiatowe w Bochni, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Kontakt:
Rejestracja zawodników,  kontakt z mediami: Ireneusz Sobas, tel. 603 170 166, mail: isobas@o2.pl

Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa
Tel.: +48 22 628 85 05
Mail: fundacja@wid.org.pl

 

  1. Cel imprezy

Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

 

  1. Termin, miejsce

Niedziela, 15 sierpnia 2021 r., godz. 12.00,
Park Rodzinny Uzbornia, Bochnia

  1. Trasa, dystans
    Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

Trasa 1 (Bieg Honorowy): dystans 1963 m, 2 pętle po terenie płaskim
Nawierzchnia z kostki brukowej,
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

Trasa 2 (Bieg Główny): dystans 4 km, nawierzchnia z kostki brukowej, przewyższenie ponad 42 metry, 3 pętle po alejkach Parku
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

Pakiety startowe na oba biegi będą wydawane  na starcie Biegu w godzinach 11.30 – 11.50 w dniu zawodów.

  1. Uczestnictwo

– W obu biegach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Na trasie nr 1 dopuszcza się udział osób poniżej 16. roku życia pod warunkiem uczestnictwa pod opieką osoby dorosłej

– Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

– Limit uczestników Biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe, wynosi 100 osób.

– Zawodnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność.

 

  1. Zgłoszenia, opłaty

– Zapisy do biegów odbywają się mailowo pod adresem: isobas:o2.pl do 12 sierpnia 2021 r.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, wiek, adres, ew. dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej), rodzaj biegu.

– Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i  udokumentowania Biegu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

– Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31,
32-700 Bochnia.

– Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Biegu i oznacza
w szczególności:

a) nazwisko i imię osoby zgłaszającej się,
b) adres,
c) numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
d) wizerunek.

– Dane osobowe, wymienione powyżej, nie będą przekazywane innym podmiotom.

– Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w celu realizacji zapisów wynikających
z instrukcji kancelaryjnej i obowiązujących przepisów archiwizacyjnych Administratora.

– Osobie, zgłaszającej się do Biegu, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie niezgodne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

– Podanie danych osobowych osoby zgłaszającej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w Biegu.

– Udział w Biegu jest wolny od opłat,

– Dla pierwszych trzech mężczyzn oraz kobiet w Biegu Głównym  organizator dodatkowo przewidział okolicznościowe puchary.

 

  1. Uwagi końcowe

– Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

– Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z Biegu.

– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

– Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

– Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt

Do Organizatora

Starostwo Powiatowe w Bochni
Kazimierza Wlk. 31
32-700 Bochnia
Poczta: Bochnia

Koordynator projektu:
Ireneusz Sobas: 603170166 Napisz do nas

PATRONAT:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

DARCZYŃCA:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNER:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY: