WARSZAWA. Upoważnienie do odebrania pakietu przez inną osobę

 

Poniżej upoważnienie do odebrania pakietu przez inną osobę w Warszawie. Dokument jest ważny po okazaniu kserokopii Dowodu Osobistego osoby, na którą był przypisany pakiet.

 

upoważnienie