Polskie Państwo Podziemne – fenomen w skali świata

27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców stolicy rodziło się Polskie Państwo Podziemne. Zawiązana tego dnia Służba Zwycięstwu Polski, na której czele stanął gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski była pierwszą organizacją konspiracyjną II wojny światowej. W listopadzie 1939 roku SZP przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej – ten z kolei w lutym 1942 roku został przemianowany na Armię Krajową.

Ale podziemne państwo to nie tylko armia. Jak na państwo przystało, w konspiracji działał parlament, Sejm, tajne szkolnictwo, administracja państwowa, wydawano niepodległościową prasę, funkcjonowały sądy czy słynna na cały świat Rada Pomocy Żydom „Żegota”, która pomagała w dostarczaniu fałszywych dokumentów, żywności, ubrań, lekarstw. „Żegota” przygotowywała również raporty o sytuacji ludności żydowskiej dla rządów alianckich. Ponadto między okupowanym krajem a Zachodem działali kurierzy i łącznicy, dzięki którym emigracyjny rząd Polski, urzędujący najpierw w Paryżu, a podbiciu Francji przez Niemcy, w Londynie utrzymywał łączność. Nie można zapomnieć również o polskim wywiadzie, który przez całą okupację dostarczał aliantom bezcennych informacji.

Polskie podziemie przez ponad pięć lat okupacji podtrzymywało ducha walki, dając nadzieję na życie w niepodległej Ojczyźnie. Niestety wojna nie zakończyła się tak, jak chcieli tego Polacy. Sowieci wypędzając Niemców wprowadzili swój zbrodniczy system. Wielu bohaterów podziemia musiało wyemigrować lub się ukrywać.

Jednym priorytetów komunistów była całkowita likwidacja podziemia i tzw. zachodniej agentury. Aby stać się wrogiem nowej władzy wystarczyło walczyć wcześniej w powstaniu warszawskim, wrócić do kraju jako weteran Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a nawet krytycznie wypowiedzieć się na temat sytuacji w Polsce.  Bohaterowie, którzy przez lata okupacji walczyli z Niemcami byli wyłapywani, skazywani m.in. za rzekomą kolaborację z III Rzeszą i mordowani. Tym, którym udało się uniknąć sowieckich łap bardzo często pozostawało tylko jedno wyjście: walka.

W 2023 roku, razem z Wami, ponownie upamiętnimy naszym biegiem dziewczyny i chłopaków z podziemia –Żołnierzy Wyklętych, których historia przez lata była zakłamywana.

Warto pamiętać, że 27 września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, a swoje święto mają Wojska Obrony Terytorialnej.