Poczta Polska partnerem biegu Tropem Wilczym

Poczta Polska, jako firma o bogatej tradycji stara się nie tylko uczestniczyć w ważnych dla Polaków wydarzeniach; historycznych, społecznych i sportowych, ale i upamiętniać je na znaczkach i kartkach pocztowych. W 2016 roku Poczta Polska wydała dwie wyjątkowe emisje poświęcone tematyce II wojny światowej: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz Rok Cichociemnych. W 2017 roku również nie zabraknie tej tematyki w planie emisji; planowane jest wydanie znaczków pocztowych: Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych, Armia Andersa Szlak Nadziei oraz Feliks Selmanowicz „Zagończyk”

Tematyka historyczna jest bardzo bliska Poczcie Polskiej, gdyż pocztowcy wielokrotnie nie tylko uczestniczyli w wydarzeniach historycznych, ale również je współtworzyli. Wydarzeniem obrazującym te słowa jest Obrona Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, na którą Niemcy rozpoczęli atak równocześnie z ostrzałem placówki Westerplatte rankiem 1 września 1939 roku. Podczas obrony poczty poległo 6 obrońców, 38 osób trafiło do niewoli i zostało skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie. Tylko 4 obrońcom poczty udało się w czasie walki zbiec (przetrwali okupację). Pracowników, którzy nie brali udziału w obronie poczty, zabrano z domów i zesłano do obozów koncentracyjnych, gdzie 10 rozstrzelano, a 18 zamęczono. Rodziny pocztowców poddano represjom.

Pamięć o tamtych wydarzeniach jest kultywowana w Poczcie Polskiej, ale i dzisiaj pocztowcy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach społecznych i historycznych, zarówno poprzez prywatne zaangażowanie, jak i w ramach grup oraz akcji organizowanych w naszej firmie. Od kilku lat aktywnie działa Pocztowa Grupa Biegowa, której przedstawiciele wezmą udział również w tegorocznej edycji Biegu Tropem Wilczym. W ramach Poczty działają również Honorowi Dawcy Krwi oraz wolontariusze Fundacji Pocztowy Dar.

Poczta Polska jest obecna w życiu Polaków, nie tylko poprzez swoje usługi, historie i tradycje, ale także poprzez działalność pozabiznesową i zaangażowanie pracowników.