Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 05.03.2023
Chojnów, park miejski

 • 10.00 – rozpoczęcie pracy biura, wydawanie pakietów
 • 12.00 – start biegu
 • 12.15 – poczęstunek

Informacje

„TROPEM WILCZYM”. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Regulamin

 

 1. „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” odbędzie się 5 marca 2023 r.

o godz. 12.00, niezależnie od warunków atmosferycznych, odpowiednio:

 1. w Chojnowie (park miejski, biuro biegu przy boisku)
 2. w Legnicy (park miejski w Legnicy https://connect.garmin.com/modern/course/143859550)

 

 1. Udział w biegu biorą osoby zgłoszone przez formularz znajdujący się pod adresem:

https://forms.office.com/e/iZ93sxRBYf, które opłaciły wybrane wpisowe poprzez stronę

https://zrzutka.pl/6usmau jako wsparcie dla innych harcerskich inicjatyw (link można też znaleźć

na stronie www.legnica.zhp.pl) oraz otrzymały e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od

organizatora, a następnie w dniu biegu złożyły organizatorom oświadczenia, które otrzymają na

adres mailowy.

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 28 lutego 2023 r. lub do wyczerpania pakietów. Liczba

pakietów z pamiątkową koszulką w losowo dobranym rozmiarze – 50 (wpisowe 25 zł), bez koszulki

– 50 (wpisowe 15 zł), tylko z dyplomem – 100 (wpisowe 5 zł). W przypadku wyczerpania limitów

poinformujemy, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. W razie

rezygnacji do 28.02.2023 r. organizator niezwłocznie zwraca wpisowe. Po tym terminie, lub w razie

nieobecności na Biegu, wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. Przed biegiem należy odebrać od organizatora zamówiony pakiet startowy i złożyć niezbędne

oświadczenia przesłane e-mailem wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Biuro biegu wydaje pakiety od 10.00 do 11.30.

 

 1. Bieg odbywa się na dystansie 1963m. Upamiętnia on rok śmierci ostatniego, poległego w walce,

Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Nie będzie prowadzony pomiar czasu.

 

 1. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki (jeżeli wykupili pakiet z koszulką)

 

 1. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje na mecie Biegu.

 

 1. Organizator jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy ubezpieczają się

we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. Uczestnicy Biegu wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych

osobowych przez organizatora wyłącznie dla celów przeprowadzenia wydarzenia.

 

 1. Organizator i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku

uczestników na zdjęciach i nagraniach dokumentujących przeprowadzenie wydarzenia.

 

Organizator: Hufiec ZHP w Legnicy, ul. Zielona 13 of, 59-220 Legnica; [email protected];

Współorganizatorzy: Miasto Chojnów, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, [email protected]

Partnerzy:

Andrzej Lorenc, radny Rady Miejskiej Legnicy

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego w Legnicy

Harcerska Organizacja Perspektywa

Chojnowska Drużyna Strzelecka

Grzegorz Gapski – członek Zarządu powiatu legnickiego

KONTAKT

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Nowa 6
50-082 Wrocław
Poczta: Wrocław

Koordynator projektu:
Sławomir Waś: 691063578 Napisz do nas

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

KOMITET HONOROWY:

DARCZYŃCA:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNER PROJEKTU:

PARTNER:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

Partnerzy lokalni: