Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 01.03.2020
Czaniec

  • 09:00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych
  • 11:00 – zamknięcie biura zawodów
  • 11:00 – prelekcja Dr A.Mandrela
  • 11:45 – oficjalne otwarcie imprezy
  • 11:50 – rozgrzewka przedstartowa
  • 12:00 – start Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym
  • 12:40 – zakończenie biegu
  • 12:45 – wręczanie medali pamiątkowych

Informacje

Regulamin
1.Organizator:
– Polska Niepodległa Czaniec
– Fundacja Wolność I Demokracja
2.Termin: 01.03.2020 r.
3.Miejsce: Czaniec, Dom Kultury przy ul.Kard.K.Wojtyły oraz bieg uliczny ulicami K.Wojtyły, Kępa, Kościelna, Cedrowa, Cicha, K.Wojtyły
4.Cel imprezy:
– upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu
– nauka kultury kibicowania
– promocja miejscowości Czaniec
5.Biuro zawodów: 01.03.2020 od godz.9:00 do 11:00 w Domu Kultury w Czańcu
6. Uczestnictwo:
a. bieg jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej,
b. w biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek, bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
c. każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów,
d. ustala się limit: 110 osób zapisanych i opłaconych.
7.Program minutowy:
09:00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych
11:00 – zamknięcie biura zawodów
11:00  – prelekcja Dr A.Mandrela
11:45 – oficjalne otwarcie imprezy
11:50 – rozgrzewka przedstartowa
12:00 – start Biegu Pamieci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym 2019
12:40 – zakończenie biegu
12:45 – wręczanie medali pamiątkowych wszystkim uczestnikom
13:00 – zakończenie imprezy
8.Zgłoszenia:
– on-line (do dnia 26.02.2020 r.)
– w dniu imprezy, w biurze zawodów (uwaga:o ile limit osób nie zostanie wcześniej wyczerpany)
9.Wpisowe:
– 25 zł przy zapisach elektronicznych
– 40 zł w dniu imprezy (o ile limit osób nie zostanie wcześniej wyczerpany)
10.Pakiet startowy
a. podczas odbioru pakietu startowego, zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych,
b. w pakiecie startowym każdy uczestnik biegu otrzymuje:
– numer startowy z logiem patrona biegu,
– pamiątkową koszulkę,
– materiały promocyjne,
c. każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w koszulce w ramach pakietu startowego z numerem startowym umiejscowionym z przodu na wysokości klatki piersiowej.
d.Organizator nie gwarantuje zgodności rozmiaru koszulki z wyborem uczestnika.
11.Postanowienia końcowe:
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– przekazanie do Organizatora,prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych,a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.,Dz.U.nr33,poz883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora,
– raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na poczet startu innej osoby,
– organizator posiada ubezpieczenie OC,
– zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin oraz stosowanie się do zaleceń organizatora,
– impreza ma charakter rekreacyjny, w związku z tym w biegu nie jest mierzony czas,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt

Do Organizatora

Polska Niepodległa Czaniec
Pogodna 1
43-354 Czaniec
Poczta: Czaniec

Koordynator projektu:
Marcin Strzałkowski: 48601707380 Napisz do nas

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER EDUKACYJNY:

PARTNER MEDIALNY:

PATRONAT:

Partnerzy lokalni: